do kasy suma: 0,00 zł

Masz pytania? Prosimy o kontakt:

Zadzwoń do nas+48 34 363 16 98

Środek Huwa San TR50 nie posiada pozwolenia M.R. i R.W. na stosowanie w uprawach i może być stosowany wyłącznie do dezynfekcji powierzchni.

Do stosowania w uprawach roślin dopuszczony jest produkt Bisteran - decyzja M.R.i R.W. nr S-253g/19

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

 

Za Konsumenta/Kupującego uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny. Czas na poinformowanie Sprzedającego przez Kupującego o zamiarze odstąpienia od umowy wynosi 14 dni kalendarzowych, liczonych od momentu odbioru/nabycia towaru.

W tym czasie Kupujący jest zobowiązany przesłać na adres e-mail Sprzedającego oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest poniżej:

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij poniższy wzór i prześlij go za pomocą za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail handel@huwasan.pl. Podaj nam także numer zamówienia Niniejszym oświadczam, że odstępuję od zawartej na odległość umowy kupna-sprzedaży.

 • Data złożenia zamówienia
 • Data otrzymania produktów
 • Dane osobowe Kupującego
 • Adres korespondencyjny Kupującego
 • Czytelny podpis Kupującego
 • Data

Następstwa odstąpienia od umowy

W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu dokonanej przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia towaru. Sprzedający oświadcza, iż jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta z tytułu umowy sprzedaży w przypadku jego odstąpienia od umowy, do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru skierowanego na adres poczty elektronicznej. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wygaśnięcie prawa do zwrotu

Odstąpienie od umowy wygasa przedwcześnie, gdy:

 • produkty, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, nie nadają się do zwrotu;
 • produkty, ze względu na swój kształt i formę, uległy zmieszaniu podczas transportu.

 

Reklamacje dotyczące Towarów

 

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Konsumentowi przysługuje prawo do reklamacji. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od otrzymania przesyłki.

W celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej Konsument powinien skontaktować się z obsługą sklepu w celu ustalenia szczegółów dotyczących reklamacji. Reklamacje można składać:

 • na piśmie na adres: DESIO HOLDING Sp z o.o. 42-215 Częstochowa ul. Ludowa 36 email:, tel 695-197-323
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handel@bisteran.pl
 • lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu

Reklamowany towar należy odesłać wraz z paragonem/fakturą lub oświadczeniem z własnoręcznym podpisem.

Konsument powinien odesłać reklamowany towar najtańszą rejestrowaną formą przesyłki. Po uznaniu reklamacji, koszt ten zostanie mu zwrócony.

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.

Kupujący ma prawo żądania wymiany na towar wolny od wad, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji sklep wymieni towar na inny, pełnowartościowy. Koszty odesłania towaru przez Konsumenta zostaną zwrócone klientowi po uznaniu reklamacji.

W przypadku gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie Konsument jest zobowiązany do uiszczenia kosztów odesałania towaru od Sklepu do Konsumenta według cennika sklepu.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl